Blogg

March 28, 2017

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – Elektro pneumatisk styreventil for turbotrykksventil (Wastegate)

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER - Elektro pneumatisk styreventil for turbotrykksventil (Wastegate) Denne ventilen styres via styresentralen og åpner og stenger for vacuum. Vakumet virker på Wastegateventilens membran, som åpner eller stenger for eksos gjennom turboen. Styreventilen er en magnetventil som styres via et PWM signal. Signalet varierer fra ca 3-5% (stengt...

March 27, 2017

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER - ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING Se kapittel: Signaltyper for repetisjon av de forskjellige signalene.   ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING Denne ventilen styres via styresentralen og åpner og stenger for vakum. Vakumet virker på EGR-ventilens membran, som vil bevege seg, og åpner eller stenger for avgasstilbakeføringen. Styreventilen...

March 26, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – KOBLINGSBRYTER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - KOBLINGSBRYTER Når koblingen benyttes reduseres drivstoffmengden i en kort periode for å unngå hugging når koblingen slippes ut igjen. Cruisekontrollen benytter seg også av signalet for å unngå rusing av motoren ved utkobling av koblingen ved innkoblet cruisekontroll. Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.   Cruisekontroll Elektroniskedieselinnsprøytningssytemer kan lett...

March 24, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – BREMSELYSBRYTER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - BREMSELYSBRYTER Et meget viktig signal, derfor benyttes to brytere der den ene skal åpne samtidig som den andre lukker. En av bryterene er forbeholdt bremselys, mens den andre gir styresentralen informasjon. Systemet skal når bremsepedalen betjenes sørge for at gasspådraget ikke er i funksjon eller...

March 23, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – LUFTMASSEMÅLER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - LUFTMASSEMÅLER Som en indikator for hvor mye avgasser som kan tilbakeføres benyttes luftmassemåleren. I motsetning til i en bensinmotor har dieselmotoren ikke gasspjeld, og vil derfor alltid få nok luft. Dieselmotoren styrer derfor effekten via drivstoffmengde, uten å ta hensyn til luftmengden. Et unntak er...

March 22, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – ATMOSFÆRETRYKKSGIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - ATMOSFÆRETRYKKSGIVER Atmosfæretrykksgiveren er i funksjon helt lik Ladetrykksgiveren. For å gi en nøyaktig drivstoffmengde i forhold til lufttrykket, benyttes atmosfæretrykksgiveren. Ved lavere lufttrykk må mengden drivstoff reduseres for å unngå svart røyk. Atmosfæretrykksgiveren og ladetrykksgiveren kan være bygget sammen i en giver som måler absoluttrykket MAP...

March 21, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – LADETRYKKSGIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - LADETRYKKSGIVER   En såkalt piezoelektrisk giver. Kan plasseres på innsugningsrøret eller kobles til innsugningsrøret via en slange. Den kan også sitte innbygget i styresentralen.Hvor giveren da sitter har liten betydning. Den kan også sitte i styresentralen. Styresentralen vil da være koblet sammen med innsugningsrøret via en...

March 20, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – PEDALSTILLINGSGIVER (GASSPEDAL)

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - PEDALSTILLINGSGIVER (GASSPEDAL) Pedalstillingsgiveren sitter plassert enten ved pedalene eller i motorrommet. Pedalstillingsgiveren har til oppgave å gi styresentralen beskjed om førerens ønske om gasspådrag. Pedalstillingsgiveren er enten av hallgiver typen eller med slepekontakt. For å gi et nøyaktig tomgangssignal har den pedalstillingsgiveren med slepekontak...

March 19, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TURTALL/POSISJONS-GIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TURTALL/POSISJONS-GIVER Turtallsgiveren er plassert ved motorens svinghjul og gir styresentralen informasjon om motorens eksakte hastighet. Systemet kan også oppfatte at motorens vinkelhastighet øker ved hver arbeidstakt og synker ved kompresjonstakten . Se scopebilde. Turtallsgiveren er en induktiv giver, og kontrolleres ved hjelp av motstandsmåling og...

March 18, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – TEMPERATURGIVER LUFT

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TEMPERATURGIVER OLJE Oljetemperaturen er også viktig for motorens levetid. Dersom oljetemperaturen blir for høy vil styresentralen redusere effekten som ved for høy kjølevæsketemperatur. For biler med oljesensor (se oljesensor) vil oljens kvalitet beregnes ut i fra hvilken temperatur den har vært utsatt for. Er det f.eks...