Blogg

March 20, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – PEDALSTILLINGSGIVER (GASSPEDAL)

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - PEDALSTILLINGSGIVER (GASSPEDAL) Pedalstillingsgiveren sitter plassert enten ved pedalene eller i motorrommet. Pedalstillingsgiveren har til oppgave å gi styresentralen beskjed om førerens ønske om gasspådrag. Pedalstillingsgiveren er enten av hallgiver typen eller med slepekontakt. For å gi et nøyaktig tomgangssignal har den pedalstillingsgiveren med slepekontak...

March 19, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TURTALL/POSISJONS-GIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TURTALL/POSISJONS-GIVER Turtallsgiveren er plassert ved motorens svinghjul og gir styresentralen informasjon om motorens eksakte hastighet. Systemet kan også oppfatte at motorens vinkelhastighet øker ved hver arbeidstakt og synker ved kompresjonstakten . Se scopebilde. Turtallsgiveren er en induktiv giver, og kontrolleres ved hjelp av motstandsmåling og...

March 18, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – TEMPERATURGIVER LUFT

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TEMPERATURGIVER OLJE Oljetemperaturen er også viktig for motorens levetid. Dersom oljetemperaturen blir for høy vil styresentralen redusere effekten som ved for høy kjølevæsketemperatur. For biler med oljesensor (se oljesensor) vil oljens kvalitet beregnes ut i fra hvilken temperatur den har vært utsatt for. Er det f.eks...

March 16, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – Temperaturgiver vann

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -Temperaturgiver vann   Drivstoffmengde, gløding og kjølevifter styres via bilens kjølevæsketemperatur. Andre funksjoner som skal hindre overbelastning av motoren kan også styres via kjølevæsketemperaturen. Effekten kan f.eks reduseres ved høy motortemperatur. Klimakompressoren kan også kobles ut. Kontroll: Typisk mellom 10 kohm og 300 ohm., eller 4,5...

March 15, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – TEMPERATURGIVER LUFT

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - TEMPERATURGIVER LUFT Lufttemperaturen benyttes i beregning av drivstoffmengde og avgasstilbakeføringsmengde. Giveren har samme funksjon som de andre temperaturgiverene i systemet. Kontroll: Typisk mellom 300 ohm og 10 kohm. Husk å kontrollere motstanden konstant fra kald til varm motor. Et brudd kan ligge hvor som helst...

March 14, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -Temperaturgiver drivstoff

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - Temperaturgiver drivstoff Benyttes for korreksjon av innsprøytningsmengde ved alle drivstofftemperaturer,  avhengig av drivstoffets viskositet og densitet. Drivstofftemperaturen er en korreksjonsfaktor som har normalt ikke har noen stor innvirkning på totalmengden. Husk å kontrollere motstanden eller spenningsfallet konstant fra kald til varm motor. Et brudd kan ligge...

March 12, 2017

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER Spenningstilførsel Spenningsnivået er en viktig faktor for at systemet skal fungere som det skal. Spenningen skal f.eks ikke synke under et nivå på ca 9 volt. Skjer dette vil styresentralen ikke lenger fungere. Spenningen må heller ikke stige over for eksempel 19 volt for et...

March 11, 2017

Forklaring av delsystemene – ENHETSINJEKTOR UIS

Forklaring av delsystemene - ENHETSINJEKTOR UIS Enhetsinjektorer eller pumpedyseenhet (PDE) som de også kalles, inngår også i et elektronisk dieselinnsprøytningssytem. Det spesielle med dette systemet er at injektoren inneholder høytrykkspumpe, magnetventil og dyse. Det finnes altså ingen egen høytrykkspumpe. Enhetsinjektoren sitter plassert mellom motorens ventiler og drives...

March 10, 2017

Forklaring av delsystemene – Fordelerpumpe EDC

Forklaring av delsystemene - Fordelerpumpe EDC Det første dieselinnsprøytningssystemet for småmotorer er EDC  fordelerpumpe. Systemet er bygget opp rundet en vanlig Bosch fordelerpumpe. De delene som er fjernet er gasspådragsarm og turtallsregulator. Disse delene er erstattet av et stillverk, som kontrolleres av en styresentral. Stillverket benyttes for mengderegulering og...

March 9, 2017

Forklaring av delsystemene – Delphi Common Rail

Delphi Common Rail Delphi Common Rail benyttes pr i dag blandt annet i Ford, Renault, Kia og Hyundai. Common Rail systemet fra Delphi skiller seg noe fra Bosch og Siemens fordi de benytter en annen høytrykkspumpe. Delphi sin høytrykkspumpe har en kamring med fire innvendige stempler, en såkalt...