Blogg

Common Rail Hovedprinsippet bak et Common rail system, er at trykket alltid står klart ute ved dysespissen, og at det er varierende maksimaltrykk i systemet avhengig av for eksempel turtall og belastning på motoren. Alle Common rail systemer er bygget opp etter dette prinsippet. Forskjellene på de...

AVGASSREDUKSJONSSYSTEMER PARTIKKELFILTER For å redusere mengden av sotpartikler i avgassene, vil/må de fleste bilprodusenter etter hvert ta i bruk et partikkelfilter. Disse systemene kan ha en egen trykksensor i eksosanlegget før og etter filteret, som kjenner om filteret er åpent. Er filteret tett, vil denne typen filter trenge...

DRIVSTOFFTANK Moderne dieselinnsprøytningssystemer er svært følsomme for urenheter og vann som bringes inn i systemet sammen med drivstoffet. Et godt filter er derfor viktig for å gi systemet den levetiden det er laget for å klare. Urenheter  i form av partikler vil i løpet av kort tid skape...

LAVTRYKKSYSTEM Generellt Mange har i disse høyteknologiske tider lett for å glemme lavtrykksystemet eller tilførselssystemet. Dette er det ingen grunn til, da ethvert høyteknologisk system er avhengig av et tilførselssystem som er i stand til på frakte drivstoffet med riktig trykk fra tanken frem til høytrykkssiden og tilbake...

Innsugssystem Innsugssystemet er på en dieselmotor først og fremst et rørsystem for å frakte luften inn i sylinderene. Da en dieselmotor ikke har gasspjeld slik som en ottomotor, er det først og fremst mengden drivstoff, som avgjør hviken effekt motoren yter. Luft får den alltid nok...

Signaltyper De fleste sensorene og giverne som benyttes i moderne dieseinnsprøytningssystemer er stort sett like i oppbygging og virkemåte i alle systemer, og kan også kontrolleres på stort sett samme måte. Når man har skaffet seg oversikt over hvilke sensorer som benyttes i de forskjellige systemene, kreves det...

EPIC (Electronically Programmed Injection Control) er en elektronisk styrt fordelerpumpe med to radialstempler. Denne pumpen justerer mengden drivstoff ut av pumpen ved hjelp av variable slaglengder på høytrykksstemplene. Innsprøytningstidspunktet endres ved å vri kamringen med eller mot klokka. Pumpen har sensorer som gir styresentralen beskjed om høytrykksstemplenes...

H-pumpen er den siste rekkepumpen som er utviklet. Denne benyttes kun på tyngre kjøretøy. Det kommer ingen nye rekkepumper etter denne. Den viktigste forskjellen på denne og en vanlig EDC pumpe er at denne i tillegg til elektronisk regulering av innsprøytningsmengden også har elektronisk regulering av...

Vanlige rekkepumper med elektronisk gasspådrag og turtallsregulering. Denne pumpetypen er brukt både på tunge og lette kjøretøy (Mercedes). Regulatoren er byttet ut med et ”stillverk” som via styresentralen regulerer pumpens gasspådrag. Denne pumpetypen har ikke mulighet til å regulere innsprøytningstidspunktet elektronisk....

Fordelerpumper med EDC (electronic diesel control) er i utgangspunketet en vanlig fordelerpumpe med elektronisk mengderegulering og elektronisk regulering av tenningstidspunktet. Dette var den mest vanlige dieselpumpen for personbiler frem til ca år 2000. Pumpen er i hovedsak lik en vanlig fordelerpumpe fra Bosch, men har ikke...