Blogg

Dette er en magnetventilstyrt høytrykksfordelerpumpe med to eller fire høytrykksstempler som virker etter radialstemelprinsippet, slik som Lucas/CAV pumper. Pumpen leveres med to typer styresentral, som begge er montert på selve pumpen. Den ene styrer pumpens funksjoner, og motoren må derfor ha en egen styresentral, mens...

HPI systemet klarer pr i dag trykk opp mot 2400 bar. Systemet som benyttes av for eksempel Scania består i hovedsak av en injektor som drives av motorens kamaksel. Injektoren har to kammer, primær og sekundærkammer. I tillegg har den magnetventiler som styresentralen benytter for...

Enhetspumper benyttes på nyttekjøretøy og industrimotorer. Maksimaltrykket er ca 2000 bar. Det som skiller dette systemet fra enhetsinjektoren er at innsprøytningsdysen sitter adskilt fra pumpeenheten og må derfor mates via et trykkrør som et konvensjonelt dieselinnsprøytningssystem. Enhetpumpen drives direkte fra kamakselen via en rulleløfter montert på...

Maksimaltrykket i dette systemet er pr i dag maksimalt ca 2100 bar (2200 bar for Piezoinjektor). Enhetsinjektorer kan benyttes på både personbil og nyttekjøretøy. For å kunne ta i bruk enhetsinjektorer må motorprodusenten bygge et topplokk som har plass til injektoren og som har tilførsel og returkanaler...

Common Rail (CR)systemet er et meget fleksibelt høytrykksinnsprøytningssystem for dieselmotorer med direkte innsprøytning. Innsprøytningstrykket som reguleres fritt av styresentralen avhengig av motorens turtall og belasting ligger pr i dag mellom ca 200 og 1800 bar. Tomgang har normalt 200-350 bar. Om få år vil trykket øke...

For å senke utslipp og bedre komfort og effekt, har dieselmotoren i de siste årene gjennomgått en formidabel utvikling. Med dagens moderne systemer har dieselmotoren overtatt store markedsandeler fra ottomotoren. Slik det ser ut i dag er det ikke usannsynlig at dieselmotoren om få år...