Uncategorized

AVGASSTILBAKEFØRINGSSYSTEM Avgasstilbakeføring eller EGR-system som det også kalles, har som hovedfunksjon å redusere forbrenningstemperaturen og dermed senke utslippet av NOx.  Dette gjøres ved at den avgassen som tilbakeføres, gir en lavere forbrenningstemperatur og dermed redusert NOx utslipp. EGR systemet er på moderne biler i funksjon allerede ved...

Styresentralens UT-signaler - KLIMASTYRING Fordi klimaanlegget kan trekke så mye som 30% av motorens effekt, er styresentralen  programmert til å heve tomgangsturtallet når bryteren for klimaanlegget betjenes. Dersom motoren overopphetes kan også styresentralen koble ut klimaanlegget. Ønsker sjåføren å ta ut full effekt vil også de fleste systemer koble ut...

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER - Elektro pneumatisk styreventil for turbotrykksventil (Wastegate) Denne ventilen styres via styresentralen og åpner og stenger for vacuum. Vakumet virker på Wastegateventilens membran, som åpner eller stenger for eksos gjennom turboen. Styreventilen er en magnetventil som styres via et PWM signal. Signalet varierer fra ca 3-5% (stengt...

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER - ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING Se kapittel: Signaltyper for repetisjon av de forskjellige signalene.   ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING Denne ventilen styres via styresentralen og åpner og stenger for vakum. Vakumet virker på EGR-ventilens membran, som vil bevege seg, og åpner eller stenger for avgasstilbakeføringen. Styreventilen...

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - KOBLINGSBRYTER Når koblingen benyttes reduseres drivstoffmengden i en kort periode for å unngå hugging når koblingen slippes ut igjen. Cruisekontrollen benytter seg også av signalet for å unngå rusing av motoren ved utkobling av koblingen ved innkoblet cruisekontroll. Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.   Cruisekontroll Elektroniskedieselinnsprøytningssytemer kan lett...

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - ATMOSFÆRETRYKKSGIVER Atmosfæretrykksgiveren er i funksjon helt lik Ladetrykksgiveren. For å gi en nøyaktig drivstoffmengde i forhold til lufttrykket, benyttes atmosfæretrykksgiveren. Ved lavere lufttrykk må mengden drivstoff reduseres for å unngå svart røyk. Atmosfæretrykksgiveren og ladetrykksgiveren kan være bygget sammen i en giver som måler absoluttrykket MAP...

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER - LADETRYKKSGIVER   En såkalt piezoelektrisk giver. Kan plasseres på innsugningsrøret eller kobles til innsugningsrøret via en slange. Den kan også sitte innbygget i styresentralen.Hvor giveren da sitter har liten betydning. Den kan også sitte i styresentralen. Styresentralen vil da være koblet sammen med innsugningsrøret via en...