Effektiv Diagnose

Effektiv diagnose og feilsøking.

Først må vi vite hvordan problemet arter seg, f.eks startproblem, fusk eller manglende effekt.

Forkontroll: -Motorens mekaniske funksjon.

Går ikke motoren bør vi starte med disse punktene:

*Feilkoder: Samme hva slags symptomer bilen har bør vi begynne med å ta ut feilkoder.

Enten via Blinkkoder, EOBD (1.1.2002) eller via vanlig diagnose.

Startsperresystem: Kommunikasjon mellom de forskjellige delene i systemet.

Spenningstilførsel og jordingspunkt: Husk å belaste kretsene, dette kan du gjøre ved å

koble inn f.eks en lyspære (H4)

*Bensintilførsel: – Tilførselstrykk/kapasitet

– Bensinpumpe og rele

– Evt. kaldstartsystem.

*Innsprøytningsdyser: -Spenningstilførsel og dysesignal

*Tenningsanlegg: – Spenningstilførsel og signal på coil/coiler (primærkrets)

– Sekundærkrets.

*Turtallsgiver/fasesensor: -Enkelte biler starter uten fasesensor. De fleste må ha turtallsgiver

for å starte, men ikke alle.

*Gasspjeldstyring: -Har bilen elektrisk styrt gasspjeld må dette systemets kontrolleres.

*Innsugningssystem: -Falskluft, Luftmassemåler.

*Kaldstartsystem: -Får motoren ekstra drivstoff ved kaldstart

*Temperaturgivere: -Gir de styresentralen riktig informasjon?

Dersom motoren går , men fusker bør følgende punkter sjekkes i tillegg*:

*Tomgangssystem: -Er det riktig justert?

*Eksosanlegg og lambdasonde: -Fungerer sonden, er det eksoslekkasje?

Turbo og ladeluftkjøler: -Får motoren den luften den trenger?

Trykkgivere: -Gir de styresentralen riktige signaler?

*Avgasstilbakeføring: -Åpner og stenger ventilen som den skal?

*Sekundærluftsystem: -Er alle slanger og rør ok?

*Kamakselstyring: -Regulerer den som den skal?

På et eller annet stadium i diagnosearbeidet, vil du få behov for å koble til avgassmåleren.

de fleste venter for lenge med dette. Avgassmåleren vil gi deg verdifull informasjon dersom du vet hva du skal se etter.

CO = Karbonmonoksid Normale verdier før_________og etter kat___________.

Hvilken skade gjør dette utslippet?

Hva kan øke utslippet:

Hva kan senke utslippet:

HC = Hydrokarboner Normale verdier før_________og etter kat___________.

Hvilken skade gjør dette utslippet?

Hva kan øke utslippet:

Hva kan senke utslippet:

CO2 = Karbondioksid Normale verdier før_________og etter kat___________.

Hvilken skade gjør dette utslippet?

Hva kan gi feil verdi:

O2 = Oksygen Normale verdier før_________og etter kat___________.

Hvilken skade gjør dette utslippet?

Hva kan gi feil verdi:

Nox = Nitrogenoksid

Partikler =

Praksisoppgaver:

Koble til 4-gass og scoope. Les av lambdasignal og avgassverdier før og etter katalysator.

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Legg inn falskluft på innsugssiden. Hva skjer med verdiene?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Legg inn falskluft på eksossiden før sonden. Hva skjer med verdiene?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Koble fra vacuumslangen på trykkregulatoren. Hva skjer med verdiene?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Koble fra lambdasonden. Hva skjer med verdiene?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Har bilen to sonder? Mål lambda før og etter katalysatoren?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

CAN-BUS signal

Send gjerne disse dataene til meg for vurdering.