ENHETSINJEKTOR UIS

ENHETSINJEKTOR UIS

Maksimaltrykket i dette systemet er pr i dag maksimalt ca 2100 bar (2200 bar for Piezoinjektor).

Enhetsinjektorer kan benyttes på både personbil og nyttekjøretøy.

For å kunne ta i bruk enhetsinjektorer må motorprodusenten bygge et topplokk som har plass til injektoren og som har tilførsel og returkanaler innebygget. Enhetsinjektoren drives av bilens kamaksel enten via vippearmer eller også via vippearmer og støtstenger dersom motoren ikke har overliggende kamaksel. Den kan også drives direkte fra kamakselen. For å klare de store belastningene den er utsatt for må også kamakselen bygges spesielt solid.

For å drive kamakselen på personbilmotorer benyttes som oftest registerreim. Drivstoffet pumpes fra tanken enten via en elektrisk eller en mekanisk matepumpe. Fra matepumpen går drivstoffet via filteret og matepumpen inn i topplokkets drivstofftilførselskanal. For å lufte og kjøle systemet går en del av drivstoffet tilbake til tanken via en overstrømningsventil. Overstrømningsventilen sørger også for at det er et visst overtrykk i systemet. Enhetsinjektorene til personbil har mekanisk forinnsprøytning, mens til nyttekjøretøy har de forinnsprøytning ved at styresentralen styrer magnetventilen. For begge typene injektorer er det styresentralen som bestemmer innsprøytningstidspunkt og lengde ved å styre magnetventilens åpningstidspunkt og åpningstid.
Piezoinjektorene har den fordelen at de er opp til fire ganger raskere enn en magnetventilstyrt injektor. Dette vil gi en bedre styring av innsprøytningsforløpet.

Siste skudd på stammen når det gjelder Pumpedysesystemer er en Injektor med to magnetventiler. Den ene benyttes som i dag for styring av injektorens fylleproses. Samtidig vil den åpnes når innsprøytningen skal avslyttes. Den andre magnetventilen sitter nærmere dysespissen, og sørger for å åpne og stenge for trykk ned til dysespissen, slik at denne åpner og stenger. Dette gir en bedre styring av injektoren, og er med på å bedre utslippsverdiene. Det er stor usikkerhet med hensyn til om denne injektoren noen gang blir å finne i en serieprodusert motor.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.