FAQ – Ofte Stilte Spørsmål

Spørsmål og svar tuning:

Installsajonsmanual: http://www.prodieselchip.no/download

Mange ønsker en motor med høyere ytelse og lavere forbruk, men er skeptiske til dieseltuning. Dette er forståelig når media stadig snakker om tilleggsavgifter fra myndighetene og bortfall av motorgarantien fra motorprodusentene. Som du ser av svar på spørsmålene er dette helt ubegrunnet.

 

Kan jeg måtte betale tilleggsavgift til staten?

Økningen av effekt og moment du får med slike systemer er så beskjeden, at myndighetene ikke kan kreve tilleggsavift. I de fleste tilfeller har motoren for lav ytelse når du kjøper den, og den reelle økningen ut over den godkjente er derfor lav.

Kan motoren skades? Nei, med en så beskjeden økning av effekt og moment, er faren for motorskade så godt som utelukket. Moderne motorer er bygget med så store sikkerhetsmarginer at denne økningen ikke vil kunne skade motoren, eller øke slitasjen. De fleste motorer har derimot godt av å kjøres litt mer aktivt, da sotdannelse og tette innsugningskanaler kanskje er det største problemet med moderne motorer.

Er tuningboksen vanskelig å montere?

Nei, for 95% av bilene tar dette fra 2-10 minutter, og krever ikke spesialverktøy. en monteringsanvisning med bilder følger med tuningboksen når du kjøper den.

Hvordan virker Tuningboksene?

Tuningboksen monteres i forbindelse med komponeneter i systemet som har med mengderegulering og innsprøytningstidspunkt å gjøre. Systemet “lures” til å øke f.eks drivstoffmengden ved pådrag, og sjåføren vil merke dette ved en mer dravillig og kvikkere motor. Tuningboksene påvirker ikke styresentralen på andre måter, og vil derfor ikke kunne skade denne.

Kan Tuningboksen justeres i bilen?

Ja, boksen er forhåndsinnstilt fra fabrikken, slik at den skal fungere opptimalt med hensyn til effekt, moment og forbruk. Ønsker du å heve eller senke ytelsen i forhold til dette gjøres dette enkelt med boksen montert i bilen.

Hva med drivstofforbruk?

Normalt går dette ned, med den innstillingen som boksen har når du kjøper den. Justerer du boksen opp eller ned i forhold til denne innstillingen vil forbruket kunne øke noe eller minske ytteligere i forhold til fabrikksinnslillingen av boksen.

Hva med avgassutslippet?

Alle tester viser at utslippet går ned. Det viktigste bidraget til dette, er lavere forbruk som direkte gir lavere utlipp av CO2.

Mister jeg motorgarantien fra motorprodusenten?

De fleste motorprodusenter er skeptiske til slike tuningbokser, og vil derfor kunne redusere, eller heve garantien på motoren dersom de oppdager at motoren har en slik tuningboks. Vårt råd er derfor å demontere boksen før bilen skal inn på verkstedet for service eller andre reparasjoner. Gjør du dette vil den ikke kunne spores. Til dags dato har vi ikke erfart at noen motorer har tatt skade.

Kan denne trimmingen spores?

Nei, den påvirker ikke styresentralen med noen “unormale signaler, og vil derfor ikke oppdages av styresentralen, eller systemtestere.

Vil tuningboksen gi feilkoder i diagnosesystemet?

Nei, så lenge tenningen er avslått ved inn ut utmontering vil det ikke lagres feilkoder.

Endres servicerutinene?

Nei, alle servicer gjennomføres som normalt, men det er lurt å demontere tuningboksen for å unngå diskusjoner om garanti osv.

{ Edit }