Forklaring av delsystemene – AVGASSTILBAKEFØRINGSSYSTEM

Forklaring av delsystemene – AVGASSTILBAKEFØRINGSSYSTEM

AVGASSTILBAKEFØRINGSSYSTEM

Avgasstilbakeføring eller EGR-system som det også kalles, har som hovedfunksjon å redusere forbrenningstemperaturen og dermed senke utslippet av NOx.  Dette gjøres ved at den avgassen som tilbakeføres, gir en lavere forbrenningstemperatur og dermed redusert NOx utslipp. EGR systemet er på moderne biler i funksjon allerede ved tomgang, og ligger inne med forskjellig avgastilbakeføringsrate frem til ca 3000 omdreininger pr minutt. På enkelte biler er EGR systemet temperaturstyrt. Dette betyr at det ikke er innkoblet så lenge motortemperaturen er under for eksempel 60 grader.

Det kan også være tidsbegrensninger ved tomgang, slik at ikke motoren går ”sur” dersom motoren går lenge på tomgang.

For å økevirkningen av EGR er det i dag vanlig å benytte en avgasskjøler i forbindelse med EGR systemet. Denne er vanligvis vann eller lyftkjølt. Systemet vil da ut i fra eksostemperaturen variere hvor mye eksos som skal gå via kjøleren.

 

Mengden tilbakeført avgass, kan være opp til ca 20% av sylinderens volum, og er avhengig av motorens turtall og belastning. EGR systemet benytter luftmengdemåleren eller luftmassemåleren som sensor for tilbakeført eksos. Når EGR systemet jobber vil luftmengden som strømmer gjennom luftmassemåleren avta tilsvarende.

 

Bildet viser:

1. Vacumpumpe.

2. Takteventil

3. Vacumklokke.

 

På nyere biler er EGR systemet overvåket. Dette skjer ved at styresentralen kontrollerer at det går mindre luft gjennom luftmassemåleren når EGR ventilen aktiveres. På biler med EOBD vil systemet i tillegg bli kontrollert ved at styresentralen åpner EGR ventilen ved en bestemt belastning på motoren. Når dette skjer vil styresentralen samtidig kontrollere at trykkføleren på innsuget gir utslag på stigende trykk.

 

Vanlige feil:

EGR ventiler henger. Konstant åpen eller stengt.

Tette rør, eller innsug.

Slanger mellom takteventil og vakuumklokke lekker.

Diagnose/feilsøking: Bruk diagnose, voltmeter eller scope.

Styringen av EGR ventilen skjer via et PWM signal som igjen styrer en vakuumventil eller direkte via en elektrisk reguleringsmotor.

Bildet viser EGR systemets vacuumventil som styres maksimalt. Dette skjer ved turtall fra tomgang og opp til ca 3000o/min.

Bildet viser EGR systemet i hvilestilling. Dette  er riktig bilde for turtall over ca 3000o/min, og ved tomgang ut over ca 30 sek til noen minutter.

Som scopebildet viser ligger signalet normalt mellom 5% og 60% i takteforhold. 5% er utkoblet, og 60% er maksimal avgassmengde tilbakeført.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.