Forklaring av delsystemene – Delphi Common Rail

Forklaring av delsystemene – Delphi Common Rail

Delphi Common Rail

Delphi Common Rail benyttes pr i dag blandt annet i Ford, Renault, Kia og Hyundai.

Common Rail systemet fra Delphi skiller seg noe fra Bosch og Siemens fordi de benytter en annen høytrykkspumpe.

Delphi sin høytrykkspumpe har en kamring med fire innvendige stempler, en såkalt redialstempelpumpe.

Delphi har også tatt i bruk en bankesensor for bedre å kunne styre forinnsprøytningen.

 

Bildet viser Delphi common rail med høytrykkspumpe, rail injektorer ig styresentral for motorstyrin og for injektordrift.

 

Matesystem

Matepumpetrykk:  0.65 bar ved under 100 o/min. Maks 6 bar.

Injektorene må kodes til styresentralen med det 16 sifrede id-nummeret.

Delphi benytter 6 hulls dyser

 

Injektor

Injektorer med magnetventilstyring.

Forinnsprøytning i hele turtallsområdet. Varierer mellom 0 og 40 grader FØD

Mengde 0,8-5 kubikk mm pr slag.

Hovedinnsprøytnin mellom 25 grader FØD til 15 grader EØD. Maks ca 80 kubikk mililiter.

Egen styresentral for injektorer (IDM Injektor driver modul) Denne styrer  mengde og tidspunkt. ATM sensoren er innebyget i styresentralen..

Innsignaler: Drivstoftemp, drivstofftrykk, kamakselstilling, veivstilling, bankesensor.

 

Returmengder måles via dysenes returslanger.

For høye mengder kan gi følgende symptom:

Startproblemer, motor stopper, dårlig effekt.

 

Motor starter ikke:

Foreta returmengdemåling. Måletid ca 10-15 sek.

Inntill 8-10 ml forskjell er ok.

Vanskelig å starte:

Mål ved tomgang til du har ca 0,5 dl på den som gir mest. Kontroller deretter differansen.

 

Mengdereguleringsventil

Drivstoffreguleringsventilen regulerer drivstoffmengden inn i høytrykkspumpen.

Dette skjer via IDM sentralen. Signalet er et PWM (takteforhold) signal. Ved lave mengder inn vil trykket bli lavt, og ved høy mengde inn øker trykket til maksimalt 1350 bar.

Når mengdebegrensningsventilen ikke styres (PWM signal) er den helt åpen. Trykket vil ved åpen ventil gå mot maks.

 

CMP- Kamakselgiver for sylinderidentifikasjon

For å bestemme hvilken injektor som skal styres ved start benyttes sylinderidentifikasjonsgiveren.

 

Turtallsgiver

CKP turtallsgiveren på svinghjulet er en ny type. Må byttes ved demontering.

Svinghjulet mangler to hull for syl 3.  90 grader FØD.

 

Bankesensor

For finjustering av forinnsprøytningen.

Ved feil på denne vil motoren gå hardt (banke).

 

MAP sensor

For registrering av absoluttrykket i innsuget benyttes en vanlig piezoelektrisk trykkføler.

 

Turbo

Vanlig VTG (variabel turbogeometri) styring.

 

MAF sensor Mass Air Flow

Det benyttes en vanlig luftmassemåler.

 

EGR styring

 EGR systemet fungerer ved tomgang og opp til Ca 3000 o/min. På Ford har EGR ventilen ofte blitt koblet ut for å få motoren til å gå penere.

 

Styresentral

Styresentral med innbygget tyverisikrin (PATS Passive Anti-theft System)

Systemet har to styresentraler, den ene er kun for injektorstyring.

 

Høytrykkspumpe

 Høytrykkspumpen er av radialstempeltypen. Denne typen pumpe kjennetegnes ved at stemplene inne i pumpen blir påvirket av en innvendig kamring.

 

For å kontrollere om blandt annet høytrykkspumpen er ok, gjennomføres en høytrykkstest. Koble av alle elektriske kontakter på injektorene. Koble også fra mengdebegrensningsventilen på høytrykkspumpen.

 

Koble på diagnosetesteren, og les av railtrykket.

Forsøk å starte motoren. Under startforsøket skal trykket komme opp i min 1050 bar i løpet av ca 5 sekunder.

Mål gjerne samtidig returmengden fra dysene. Den skal vær meget lav, da injektorene nå skal være stengt.

Er trykket for lavt, må alle komponenter i høytrykkssystemet kontrolleres. Det er også viktig at matetrykket inn i høytrykkspumpen er riktig. Dette er det matepumpen inne i høytrykkspumpen, sammen med trykkreguleringsventilen som sørger for.

Matetrykket reguleres av trykkreguleringsventilen til maks 6 bar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.