Forklaring av delsystemene – DRIVSTOFFTANK

Forklaring av delsystemene – DRIVSTOFFTANK

DRIVSTOFFTANK

Moderne dieselinnsprøytningssystemer er svært følsomme for urenheter og vann som bringes inn i systemet sammen med drivstoffet. Et godt filter er derfor viktig for å gi

systemet den levetiden det er laget for å klare. Urenheter  i form av partikler vil i løpet av kort tid skape stor slitasje, spesielt i de komponentene som lager og behandler det høye trykket.

 

Vann skilles også ut via filteret. Vann som kommer inn i systemet vil i løpet kort tid ødelegge alle deler i pumpen som ikke er rustfrie.

Drivstoffilter
Drivstoffilter for moderne høytrykkssystemer har en porestørrelse på 3-6 mµ (3-6 tusendels mm.). Filteret som er av papirtypen har et slags voksbelegg og fungerer også som vannutskiller, ved at vanndråpene når de presses sammen gjennom porene i filteret binder seg med hverandre og avsettes på voksbelegget. Når dråpene blir store nok renner de ned i bunnen av filteret.

For å varsle at det er på tide å tappe ut vannet i filteret har en del bilmerker montert en vannvarsler. Den består av to elektroder som står opp i filteret og som forsøker og sende en strøm mellom seg. Så lenge det står diesel i filteret går det ingen strøm, men når elektrodene etter hvert blir stående i vann vil det bli kontakt, og en lampe på bilens instrumentbord vil lyse.

Husk å alltid bytte kobberringer eller eventuelt o-ringer for å unngå falsk luft eller diesellekkasjer.

Enkelte systemer er følsomme for luft. Dette kommer av at matepumpen er plassert inne i dieselpumpen (VE-EDC, VP44 og noen CR). Ved bytte av filter på disse systemene bør filteret fylles med drivstoff før start av motoren.

Er det kommet luft i systemet, kan det lønne seg å løsne dyserørene ute ved dysene mens motoren trekkes rundt med starteren (ikke Common Rail). Når det kommer diesel skrues rørene til igjen, og motoren startes.

 

Matepumpe

Matepumpens hovedoppgave er å bringe drivstoffet fra drivstofftanken og frem til høytrykkssystemet. Det er også viktig at dette skjer med et vist overtrykk på ca 2-5 bar, slik at det ikke kommer luft inn i drivstoffet.

Overtrykket vil også gjøre at drivstoffet raskere etterfyller der det under drift er behov, og at det ikke oppstår luft pga kavitasjon. Drivstoff under trykk har også høyere kokepunkt.  Noen systemer er også avhengig av et trykk for smøring og kjøling av høytrykkspumpen.

Bildet viser strømgjennomgangen i en elektrisk matepumpe, med tilbakeslagsventil på utgangen og sikkerhetsventil på retursiden.

De vanligste matepumpene er elektrisk., mekanisk tannhjulspumpe eller vingepumpe og membranpumpe. Den mest brukte er i dag den elektriske. Pumpen er også som oftest plassert i tanken. En del biler kommer også med både mekanisk og elektrisk matepumpe. Den elektriske matepumpen er først og fremst der for å få raskere trykkoppbygging og dermed raskere start.

Har bilen både elektrisk og mekanisk pumpe vil den elektriske pumpen kun gå en kort stund etter at tenningen blir satt på Kjøres bilen tom for drivstoff er den elektriske pumpen en fordel.

Har motoren kun mekanisk pumpe kan lufting bli et problem. Disse er derfor ofte levert med en håndpumpe i tillegg.

På biler med elektrisk pumpe kan det være montert en sikkerhetsbryter som skal hindre at den elektriske drivstoffpumpen fortsetter å gå ved for eksempel en ulykke.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.