Forklaring av delsystemene – LAVTRYKKSYSTEM

Forklaring av delsystemene – LAVTRYKKSYSTEM

LAVTRYKKSYSTEM

Generellt

Mange har i disse høyteknologiske tider lett for å glemme lavtrykksystemet eller tilførselssystemet.

Dette er det ingen grunn til, da ethvert høyteknologisk system er avhengig av et tilførselssystem som er i stand til på frakte drivstoffet med riktig trykk fra tanken frem til høytrykkssiden og tilbake igjen.

Drivstofftanken lages i dag av plast, og plasseres der det er plass når alt annet har fått sin plass. Drivstofftankens utseende preges derfor ofte av dette. Den er utformet for å passe inn i det som er igjen av hulrom i det området den skal ligge og har derfor ofte flere kammer som ikke har naturlig overløp til hver andre. Små drivstoffpumper kan derfor være nødvendig for å frakte drivstoffet frem til kammeret som står i forbindelse med tilførselssiden.

Drivstoffnivåmåleren og lavtrykkssystemets matepumpe sitter også som oftest i tanken.

Fordi moderne høytrykksdieselinnsprøytningssystemer også skaper mye varme i returdrivstoffet (opp til 130 graderC), er det viktig at en drivstoftank av plast ikke utsettes for drivstoff med slike temperaturer. Dette er spesielt viktig når det er et lavt drivstoffnivå.

Tanken kan, for å unngå dette, ha en innvendig metallbeholder som tar i mot det varme drivstoffet, og kjøler det ved å blande det med det drivstoffet som står i tanken. Dette gjøres via små elektriske matepumper. De fleste høytrykksdieselinnsprøytningssystemer har også drivstoffkjøler på retursiden (se drivstoffkjøler).

Det kan også ligger systemer for temperatursenkning i motorens styresentral. Et eksempel på dette er effektreduksjon. Det kan også være tanknivå overvåkning, som hindrer at tanknivået synker for lavt ved høye drivstofftemperaturer. Slike systemer kan legge inn motorfusk eller tenne tanknivåindikatorlampen tidligere. Alt for å få sjåføren til å fylle opp drivstofftanken.

Et annet problem som kan løses på samme måte er problemet med luft som kommer inn i systemet dersom tanken kjøres helt tom. Moderne biler vil tenne drivstofflampen og deretter legge inn motorfusk, for å få sjåføren til å fylle tanken.

Fremtidens drivstofftanker vil mest sansynlig lages i metall. Med dagens teknologi kan det lages metalltanker som ligner dagens plasttanker i utforming, og som derfor kan tilpasses hver enkelt bil alt etter tilgjengelig plass. Dette vil gi mer drivstoff i samme tankstørrelse, fordi metalltanken kan lages med tynnere vegger enn en plasttank.

Husk å sjekke tankarmatur for feil ved problemer med luft i forbindelse med tilførselssystemet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.