Kort systembeskrivelse Common Rail

Kort systembeskrivelse Common Rail

Common Rail (CR)systemet er et meget fleksibelt høytrykksinnsprøytningssystem for dieselmotorer med direkte innsprøytning.

Innsprøytningstrykket som reguleres fritt av styresentralen avhengig av motorens turtall og belasting ligger pr i dag mellom ca 200 og 1800 bar. Tomgang har normalt 200-350 bar. Om få år vil trykket øke til maksimalt 2000 bar og deretter til 2500 bar. CR kan brukes på motorer fra 3 til 16 sylindere, og en effekt fra 30 –200 kW pr sylinder. Systemet tillater en meget nøyaktig styring av innsprøytningens start og lengde, noe som er viktig for å redusere utslipp og støy. CR krever i utgangspunktet heller ikke store konstruktive endringer på motoren, og kan derfor lett tilpasses alle typer direkte innspørytningsmotorer. CR kan faktisk også benyttes på IDI (forkammer) motorer.

Bildet viser et Denso Common rail system.

Trykket i systemet bygges opp ved hjelp av en høytrykkspumpe som drives fra motorens register. Trykket som bygges opp ligger på ca 200 bar ved tomgang og 1800 bar ved belastning. Det eksakte trykket bestemmes av styresentralen via trykkregulatoren, og/eller høytrykkspumpens mengdebegrenser og blir bestemt ut i fra hva som skal til for å redusere skadelige utslipp og gi motoren den effekten som er nødvendig.

Innsprøytningens tidspunkt og lengde bestemmer styresentralen via injektorens magnetventil. Ved lave turtall kan systemet, for å gi en styrt forbrenning gi inntil to forinnsprøytninger. Dette senker maksimaltrykket i forbrenningsrommet og demper derfor forbrenningsstøyen og senker utslippet av skadelige utslipp. Hovedinnsprøytningen kan på nyere CR systemer også splittes i flere faser.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.