Kort systembeskrivelse EDC FORDELERPUMPER

Kort systembeskrivelse EDC FORDELERPUMPER

Fordelerpumper med EDC (electronic diesel control) er i utgangspunketet en vanlig fordelerpumpe med elektronisk mengderegulering og elektronisk regulering av tenningstidspunktet. Dette var den mest vanlige dieselpumpen for personbiler frem til ca år 2000.

Pumpen er i hovedsak lik en vanlig fordelerpumpe fra Bosch, men har ikke sentrifugalregulator eller mekanisk gasspådrag. I stedet for mekanisk regulator og gasspådrag, benyttes et såkalt stillverk. Stillverket består av en solenoid for gasspådrag og et system for tilbakemelding av hvor mye gass som er gitt. Dette kan være et potmeter eller en magnetfeltgiver.
Temperaturgiveren for drivstoff sitter også i stillverket.

For å kunne styre forstilleren er systemet avhengig av en sensor som sier fra om når innsprøytningen begynner. Dette er i dag vanligvis en nålebevegelsesføler som sitter på en av innsprøytningsdysene. Denne forteller systemet når dysenåla løfter seg.

En annen metode som også brukes er en høytrykkssensor fremme på fordelerhodet, som sier ifra når trykket stiger på høytrykksiden. Dette er en litt mer unøyaktig metode da forsinkelsen i trykkoppbyggingen i høytrykksrøret og oppbygging av dysenålas åpningtrykk ikke er tatt med.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.