Kort systembeskrivelse EDC REKKEPUMPER

Kort systembeskrivelse EDC REKKEPUMPER

Vanlige rekkepumper med elektronisk gasspådrag og turtallsregulering.

Denne pumpetypen er brukt både på tunge og lette kjøretøy (Mercedes). Regulatoren er byttet ut med et ”stillverk” som via styresentralen regulerer pumpens gasspådrag. Denne pumpetypen har ikke mulighet til å regulere innsprøytningstidspunktet elektronisk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.