Kort systembeskrivelse ENHETSPUMPER UPS

Kort systembeskrivelse ENHETSPUMPER UPS

Enhetspumper benyttes på nyttekjøretøy og industrimotorer. Maksimaltrykket er ca 2000 bar. Det som skiller dette systemet fra enhetsinjektoren er at innsprøytningsdysen sitter adskilt fra pumpeenheten og må derfor mates via et trykkrør som et konvensjonelt dieselinnsprøytningssystem.

Enhetpumpen drives direkte fra kamakselen via en rulleløfter montert på enheten. Den elektriske styringen skjer via en magnetventil som for enhetsinjektorstemet. Drivstoffet mates via kanaler i motorblokka.

For å lufte og kjøle, går en del av drivstoffet via en overstrømningsventil tilbake til tank.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.