Kort systembeskrivelse H-PUMPE

Kort systembeskrivelse H-PUMPE

H-pumpen er den siste rekkepumpen som er utviklet. Denne benyttes kun på tyngre kjøretøy.

Det kommer ingen nye rekkepumper etter denne. Den viktigste forskjellen på denne og en vanlig EDC pumpe er at denne i tillegg til elektronisk regulering av innsprøytningsmengden også har elektronisk regulering av tenningstidspunktet.
For å klare dette har H-pumpen en ekstra stillmagnet i stillverket. Denne stillmagneten påvirker en forstilleraksel montert i pumpa som via helt spesielle pumpeelementer har mulighet til å endre pumpens innsprøytningstidspunkt.

For å overvåke det eksakte innsprøytningstidspunktet har systemet en nålebevegelsesføler montert på en av innsprøytningsdysene.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.