Kort systembeskrivelse RADIALSTEMPEL FORDELERPUMPER VP44

Kort systembeskrivelse RADIALSTEMPEL FORDELERPUMPER VP44

Dette er en magnetventilstyrt høytrykksfordelerpumpe med to eller fire høytrykksstempler som virker etter radialstemelprinsippet, slik som Lucas/CAV pumper. Pumpen leveres med to typer styresentral, som begge er montert på selve pumpen. Den ene styrer pumpens funksjoner, og motoren må derfor ha en egen styresentral, mens den andre styrer hele motorstyringen.

Pumpen suger normalt selv drivstoffet fra tanken via den innebygde matepumpen. På enkelte dyrere biler er det egen pumpe i tanken i tillegg.
Innsprøytningens tidspunkt og lengde bestemmer styresentralen via en magnetventil på høytrykkssiden.
Det maksimale trykket i dette systemet ligger på ca 1850 bar. VP44 pumpene kan overhales og kjøres i testbenk. VP 44 kan leveres med motorstyreenheten for hele motorstyringen integrert i pumpen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.