ProDieselchip

logo bilmerkerkontakter

[typography font=”Cantarell” size=”14″ size_format=”px” color=”#000000″]

Øker dreiemoment og hestekrefter med 20-30%

Installsajonsmanual: http://www.prodieselchip.no/download

Eksempel på montering Peugeot 407 136 hk

407 136hk

Justering

Når du har installert tuningmodulen, slår du på tenningen (Ikke start ennå kun tenning på). Kontroller at rød LED bak gummihetten lyser. Hvis LED ikke lyser det er sannsynlig at enheten er feil montert

Ta bort gummihetten for å sjekke om LED (lysdioden) lyser.

 

Opplyst LED gir ingen 100% garanti for at du har montert enheten riktig, siden andre sensorer kan gi en spenningstilførsel, men gir en god indikasjon på at kabelen er koblet riktig til ledningsnettet

 

LED Colour Position System Function
RØD Venstre Program installert.
GUL Midtre Blinker når CPU er aktiv
GRØN Høyre Tuningsignal

 

Bruk festestripsene og sikre modul og kabel mot å komme i nærheten av bevegelige deler og varme overflater. I nærheten av batteriet er ofte en fin plassering.   Ikke i nærheten av turbo eller eksosrør, bak hovedlyktene, radiater eller varme vannslanger etc.

Når dette er klart, kan du starte motoren!

 

Tid for en prøvekjøring. Du trenger en rolig strekning av veien for dette. Kjør 20-30 minutter og gjør noen akselrasjoner for å teste at det fungerer, og at feillampen ikke beynner å lyse.  Test bilen i første, andre og tredjegir med rask akselerasjon til 3000/3500 rpm for å sikre at motoren går godt over hele turtallsområdet og at innstillingen er riktig for din bil.

Enheten du har fått vil være forhåndsinnstilt til en nominell profil for valgte bilmodell. Dette gir en god effekt og laveste forbruk for de fleste bilmodeller.

Hvis du ønsker å optimere effektøkningen, eller at du ikke merker noen forskjell i ytelse når du kjører, kan du justere programmet.

De er 16 innstillinger (steg). Steg 1 til  steg F der steg F er høyeste effekt. Normalt står den på steg 3.

Se detaljerte instruksjoner nedenfor hvis du ønsker å opptimalisere DTM modulen.

 

Ikke alle innstillingene vil være kompatibel med bilens ECU type, så ta følg instruksjonene nedenfor ved justering enheten.

Juster kun  ET KLIKK OM GANGEN. Prøvekjør etter hver justering.justering

 

Fjern gummihetten og påse at alle lysene er av før du endrer programinnstilling

 

En god måte å sjekke effektøkningen på, er å akselerere ved full gass fra ca. 1800 rpm til 3500 rpm i 3. gir. Bruk samme veistrekning hver gang for å merke forskjellen. Hvis du har en bil utstyrt med en DPF (Diesel partikkelfilter) er det viktig du ikke overstiller enheten. Da dette kan før til unødvendig slitasje på DPF. DPF brukere bør derfor unngå å etterjustere DTM modulen og heller la den stå på fabrikksinnstillingen.

 

Feilsøking

 

Justerer du programmet for høyt kan dette gjøre at motorlampen lyser og føre til at motoren går i nødkjøringsprogram (limp home). Varsellys på dashbordet (som vist nedenfor) vil normalt også lyse

Motorfeillampen kan lyse midlertidig under hard akselerasjon når enhet justert for høyt.

 

Ingen grunn til panikk. Dette betyr ikke at du har ødelagt noe.

[/typography]

 

 

Spørsmål og svar tuning:

Mange ønsker en motor med høyere ytelse og lavere forbruk, men er skeptiske til dieseltuning. Dette er forståelig når media stadig snakker om tilleggsavgifter fra myndighetene og bortfall av motorgarantien fra motorprodusentene. Som du ser av svar på spørsmålene er dette helt ubegrunnet.

 

Kan jeg måtte betale tilleggsavgift til staten?

Økningen av effekt og moment du får med slike systemer er så beskjeden, at myndighetene ikke kan kreve tilleggsavift. I de fleste tilfeller har motoren for lav ytelse når du kjøper den, og den reelle økningen ut over den godkjente er derfor lav.

Kan motoren skades? Nei, med en så beskjeden økning av effekt og moment, er faren for motorskade så godt som utelukket. Moderne motorer er bygget med så store sikkerhetsmarginer at denne økningen ikke vil kunne skade motoren, eller øke slitasjen. De fleste motorer har derimot godt av å kjøres litt mer aktivt, da sotdannelse og tette innsugningskanaler kanskje er det største problemet med moderne motorer.

Er tuningboksen vanskelig å montere?

Nei, for 95% av bilene tar dette fra 2-10 minutter, og krever ikke spesialverktøy. en monteringsanvisning med bilder følger med tuningboksen når du kjøper den.

Hvordan virker Tuningboksene?

Tuningboksen monteres i forbindelse med komponeneter i systemet som har med mengderegulering og innsprøytningstidspunkt å gjøre. Systemet “lures” til å øke f.eks drivstoffmengden ved pådrag, og sjåføren vil merke dette ved en mer dravillig og kvikkere motor. Tuningboksene påvirker ikke styresentralen på andre måter, og vil derfor ikke kunne skade denne.

Kan Tuningboksen justeres i bilen?

Ja, boksen er forhåndsinnstilt fra fabrikken, slik at den skal fungere opptimalt med hensyn til effekt, moment og forbruk. Ønsker du å heve eller senke ytelsen i forhold til dette gjøres dette enkelt med boksen montert i bilen.

Hva med drivstofforbruk?

Normalt går dette ned, med den innstillingen som boksen har når du kjøper den. Justerer du boksen opp eller ned i forhold til denne innstillingen vil forbruket kunne øke noe eller minske ytteligere i forhold til fabrikksinnslillingen av boksen.

Hva med avgassutslippet?

Alle tester viser at utslippet går ned. Det viktigste bidraget til dette, er lavere forbruk som direkte gir lavere utlipp av CO2.

Mister jeg motorgarantien fra motorprodusenten?

De fleste motorprodusenter er skeptiske til slike tuningbokser, og vil derfor kunne redusere, eller heve garantien på motoren dersom de oppdager at motoren har en slik tuningboks. Vårt råd er derfor å demontere boksen før bilen skal inn på verkstedet for service eller andre reparasjoner. Gjør du dette vil den ikke kunne spores. Til dags dato har vi ikke erfart at noen motorer har tatt skade.

Kan denne trimmingen spores?

Nei, den påvirker ikke styresentralen med noen “unormale signaler, og vil derfor ikke oppdages av styresentralen, eller systemtestere.

Vil tuningboksen gi feilkoder i diagnosesystemet?

Nei, så lenge tenningen er avslått ved inn ut utmontering vil det ikke lagres feilkoder.

Endres servicerutinene?

Nei, alle servicer gjennomføres som normalt, men det er lurt å demontere tuningboksen for å unngå diskusjoner om garanti osv.