Effektiv feilsøking av moderne systemer

Her finner du en del info om hvordan du mest effektivt stiller diagnosen på moderne systemer.

Effektiv diagnose.  

Først må vi vite hvordan problemet arter seg, f.eks startproblem, fusk eller manglende effekt.


Forkontroll:    -Motorens mekaniske funksjon.

Går ikke motoren bør vi starte med disse punktene:

 

*Feilkoder:     Samme hva slags symptomer bilen har bør vi begynne med å ta ut feilkoder.

                        Enten via Blinkkoder, EOBD (1.1.2002) eller via vanlig diagnose.

 

Startsperresystem:     Kommunikasjon mellom de forskjellige delene i systemet.

 

Spenningstilførsel og jordingspunkt:                       Husk å belaste kretsene, dette kan du gjøre ved å

                                                                       koble inn f.eks en lyspære (H4)

 

*Bensintilførsel:        –    Tilførselstrykk/kapasitet

        Bensinpumpe og rele

        Evt. kaldstartsystem.

*Innsprøytningsdyser:           -Spenningstilførsel og dysesignal

*Tenningsanlegg:      –     Spenningstilførsel og signal på coil/coiler (primærkrets)

        Sekundærkrets.

 

*Turtallsgiver/fasesensor:  -Enkelte biler starter uten fasesensor. De fleste må ha turtallsgiver    

                                           for å starte, men ikke alle.

*Gasspjeldstyring:     -Har bilen elektrisk styrt gasspjeld må dette systemets kontrolleres.

*Innsugningssystem: -Falskluft, Luftmassemåler.

*Kaldstartsystem:      -Får motoren ekstra drivstoff ved kaldstart

 

*Temperaturgivere:   -Gir de styresentralen riktig informasjon?

 

Dersom motoren går , men fusker bør følgende punkter sjekkes i tillegg*:

*Tomgangssystem:  -Er det riktig justert?


*Eksosanlegg og lambdasonde:  -Fungerer sonden, er det eksoslekkasje?


Turbo og ladeluftkjøler:        -Får motoren den luften den trenger?

 

Trykkgivere:  -Gir de styresentralen riktige signaler?

 

*Avgasstilbakeføring:  -Åpner og stenger ventilen som den skal?

*Sekundærluftsystem:   -Er alle slanger og rør ok?

*Kamakselstyring:    -Regulerer den som den skal?

 

 

På et eller annet stadium i diagnosearbeidet, vil du få behov for å koble til avgassmåleren.

de fleste venter for lenge med dette. Avgassmåleren vil gi deg verdifull informasjon dersom du vet hva du skal se etter.


CO = Karbonmonoksid                     Normale verdier før_________og etter kat___________

Hvilken skade gjør dette utslippet? 

Hva kan øke utslippet:

Hva kan senke utslippet:

HC = Hydrokarboner                         Normale verdier før_________og etter kat___________.

 

Hvilken skade gjør dette utslippet?

Hva kan øke utslippet:

Hva kan senke utslippet:

CO2 = Karbondioksid                       Normale verdier før_________og etter kat___________.

 

Hvilken skade gjør dette utslippet?

Hva kan gi feil verdi:

O2 = Oksygen                                    Normale verdier før_________og etter kat___________.

Hvilken skade gjør dette utslippet?

Hva kan gi feil verdi:

Nox = Nitrogenoksid

Partikler =


Praksisoppgaver:

Koble til 4-gass og scoope. Les av lambdasignal og avgassverdier før og etter katalysator.

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Legg inn falskluft på innsugssiden. Hva skjer med verdiene?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Legg inn falskluft på eksossiden før sonden. Hva skjer med verdiene?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Koble fra vacuumslangen på trykkregulatoren. Hva skjer med verdiene?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Koble fra lambdasonden. Hva skjer med verdiene?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

Har bilen to sonder? Mål lambda før og etter katalysatoren?

Lambda =

CO =

HC =

O2 =

CO2 =

 CAN-BUS signal

Send gjerne disse dataene til meg for vurdering.