STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – ATMOSFÆRETRYKKSGIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – ATMOSFÆRETRYKKSGIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – ATMOSFÆRETRYKKSGIVER

Atmosfæretrykksgiveren er i funksjon helt lik Ladetrykksgiveren.

For å gi en nøyaktig drivstoffmengde i forhold til lufttrykket, benyttes atmosfæretrykksgiveren.

Ved lavere lufttrykk må mengden drivstoff reduseres for å unngå svart røyk. Atmosfæretrykksgiveren og ladetrykksgiveren kan være bygget sammen i en giver som måler absoluttrykket MAP (atmosfæretrykk pluss ladetrykk).

 

Har systemet både ladetrykksgiver og atmosfæretrykksgiver vil styresentralen som en del av systemkontrollen kontrollere at begge viser samme verdi ved tomgang.

Signalet som sendes tilbake til styresentralen vil etter forsterkning være mellom 0.5 og 4.5 volt. Avhengig av trykket som påvirker det piezoelektriske elementet.

 

Testmuligheter:

Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, oszilloscop.

tilførselsspenning 5 volt, og jord.

Kontroller signalutgang. Denne er normalt fra 0,4-4,8 volt. Gi gass, så ser du om

spenningen stiger.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.