STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – KOBLINGSBRYTER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – KOBLINGSBRYTER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – KOBLINGSBRYTER

Når koblingen benyttes reduseres drivstoffmengden i en kort periode for å unngå hugging når koblingen slippes ut igjen.

Cruisekontrollen benytter seg også av signalet for å unngå rusing av motoren ved utkobling av koblingen ved innkoblet cruisekontroll.

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.

 

Cruisekontroll

Elektroniskedieselinnsprøytningssytemer kan lett tilpasses cruisekontroll.

 

CAN bus

For å redusere mengden elektriske kabler benyttes i dag det såkalte can-bus systemet.

Bildet viser CAN signalet. Når det ene signalet går opp skal det andre gå ned.

I tillegg til at kabelmengden kan reduseres, vil også sensorer og givere kunne reduseres fordi en turtallssensor for eksempel kan brukes for flere av bilens systemer.

Diagnose feilsøking: Diagnose, motstandsmåling og scope.

Les ut feilkoder. Ved mistanke om brudd kortslutning eller overledning benyttes multimeter eller scope. Endemotstanden i systemet målt mellom CAN-Low og CAN-High er normalt 60-75 ohm.

Ved bruk av skope skal signalet i begge ledningkomme samtidig., men være motsatt rettet.

Mangler et signal kan det vær brudd i kretsen, da vil endemotstanden stige til ca det dobbelte av normalverdien. Ligger det ene signalet på 12 volt og det andre er normalt, er det overslag. Går begge signalene samme vei ligger CAN-L og H sammen.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.