STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – LADETRYKKSGIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – LADETRYKKSGIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – LADETRYKKSGIVER

 

En såkalt piezoelektrisk giver. Kan plasseres på innsugningsrøret eller kobles til innsugningsrøret via en slange. Den kan også sitte innbygget i styresentralen.Hvor giveren da sitter har liten betydning.

Den kan også sitte i styresentralen. Styresentralen vil da være koblet sammen med innsugningsrøret via en slange.

Sitter giveren utenfor styresentralen vil det signalet som produseres i den piezoelektriske giveren (mV) ikke være kraftig nok til å gå uforstyrret i det elektriske anlegget. Signalet må derfor forsterkes før det sendes tilbake til styresentralen. Dette gjøres i giveren ved hjelp av en signalforsterker.

Signalet som sendes tilbake til styresentralen vil etter forsterkning være mellom 0.5 og 4.5 volt, avhengig av trykket som påvirker det piezoelektriske elementet.

 

1. Sensorchip

2. Membran

3. Forbindelse

4. Refferansevakuum

5.Metallhus

6. Innsugstrykk

7. Glassokkel.

 

Bildet viser signalet fra en trykkføler.

 

Diagnose/feilsøking.

Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, ogscope.

Mål tilførselsspenning 5 volt, og jord.

Kontroller signalutgang. Denne er normalt fra 0,4-4,8 volt. Gi gass, så ser du om

spenningen stiger.

Kontroller alltid det eksakte trykket med manometer.

 

Er det en digital sensor vil signalet være en firkantpuls. Med digitale signaler vil signalet ikke så lett bli påvirket av spenningsfall i kretsen slik som normale spenningssignaler.

 

Bildet viser en digital trykkføler. Antall signaler pr tidsenhet gir trykket.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.