STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – LUFTMASSEMÅLER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – LUFTMASSEMÅLER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – LUFTMASSEMÅLER

Som en indikator for hvor mye avgasser som kan tilbakeføres benyttes luftmassemåleren. I motsetning til i en bensinmotor har dieselmotoren ikke gasspjeld, og vil derfor alltid få nok luft.

Dieselmotoren styrer derfor effekten via drivstoffmengde, uten å ta hensyn til luftmengden. Et unntak er ved tett luftfilter eller tette innsugskanaler, i et slikt tilfelle vil luftmassemålerens lave luftverdi føre til at styresentralen reduserer mengden drivstoff for å redusere faren for svart røyk.

Skal det f.eks tilbakeføres 10% avgasser, åpnes EGR ventilen så lenge at luftmengden gjennom luftmassemåleren synker med 10%.

Luftmassemåleren er i dag av typen hetefilmluftmassemåler. Luftmassemåleren er en såkalt termisk gjennomstrømningsmåler. Selve sensorelementet er en plate med  innebygget varmeelement og temperaturføler. Styresentralen sørger for at  sensorelementet varmes opp til for eksempel 160 grader celcius. Temperaturføleren gir tilbakemelding til styresentralen om den eksakte temperaturen, og styresentralen forsøker å holde denne temperaturen konstant. Den effekten som skal til for å opprettholde 160 grader celcius sammen med luftens temperatur, er målet på mengden luft.

I tillegg har nye luftmassemålere to temperaturfølere montert i sensorelementets luftstrøm. Den ene sitter før og den andre sitter etter sensorelementet. Disse har til oppgave å kjenne av luftstrømens retning. Dette fordi en motor som går vil suge inn luft, men også presse noe luft tilbake i innsuget på grunn av ventilenes overlapp.

 

Tidligere luftmassemålere målte verdien både inn og ut av luftmassemåleren.

Dette førte til at beregnet luftmasse ble for høy.

På de nye retningsbestemte luftmassemålerene vil den luften som kommer ut igjen bli trukket fra inngåenede luftmengde.Dette skjer ved at luften som kommer inn i motoren først passerer temperaturføleren foran sensorelementet.

1. Deksel

2. Sensorelement med temperatursensorer

3. deksel

4. Deksel

5. Elektronikk

6. Holder med kontakt

7. Tettering

8. Lyfttemperaturgiver.

9. Holder montert i kalibrert luftkanal

 

Når luften passerer sensorelementet vil den bli varmet opp av sensorelementet som holder160 grader celcius. Temperatursensoren etter sensorelementet vil derfor registrere en høyere temperatur en den første og systemet vet da at luften strømmer inn i motoren.

Den utgående luften vil virke motsatt ved at  temperaturen på den luften som kommer ut av motoren først registreres på temperaturføler 2 for deretter å bli varmet opp og registrert på temperaturføler 1. Systemet registrerer at luften er på vei ut av motoren fordi temperaturføler 2 er kaldere enn temperaturføler 1, og trekker denne mengden luft fra den inngående mengden luft.

Ved tett luftfilter vil systemet kunne oppfange dette via luftmassemåleren. Fordi luftmengden som strømmer inn i motoren vil være laver enn ved samme turtall tidligere.

Luftmassemåleren har som oftest følgende tilslutninger:

-12volt.

-5 volt.

-Tempføler (ikke alle har denne) Ca 2 volt ved 20 gader celsius.

-Luftmassesignalet ligger normalt mellom ca 0,4 – 4,6 volt. Vanligvis ca 1-2 volt på tomgang, og over 4 volt ved gasstøt.

– Jord.

 

Feilsøking.

Luftmassemåleren kan kontrolleres på følgende måter:

–  Feilkode med diagnoseverktøy via bilens diagnosesystem (det vises ikke feilkode ved feil på luftmengden).

–  Ved å bruke scope

–  Ved hjelp av et voltmeter.

Bruk av scope er den mest nøyaktige måten, og vil gi et meget godt bilde av luftmassemålerens funksjon.

Voltmeter går også bra. Kontrollere først pluss og minus, deretter kontrolleres referansespenningen på 5 volt konstant spenning. Til slutt kontrolleres signalspenningen ved tenning på (ca 1.1-1,3 volt), ved tomgang (ca 1,7-2,2 volt) og ved gasspådrag ( ca 4,5 volt). Eksakte verdier er avhengig av type luftmassemåler.

Ved effektproblemer,fusk og ujevn tomgang sjekkes signalet. Ved en dårlig luftmassemåler vil signalspenningen normalt ikke komme opp i maksimalverdien, normalt over 4 volt, men ligge på for eksempel maks 3,5 volt.

Er det mistanke om feil på luftmassemåleren, kan  den kobles ut. Prøvekjør bilen, den vil normalt gå bedre uten, enn med luftmassemåler.

Signalet kan også bli for høyt på tomgang. Dette fører til at systemet kompenserer med mer drivstoff, og vi får en motor som går stygt og ryker.

Bildet viser signalet fra luftmassemåleren. Legg merke til at signalet er over 4 volt ved full gass.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.