STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – PEDALSTILLINGSGIVER (GASSPEDAL)

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – PEDALSTILLINGSGIVER (GASSPEDAL)

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – PEDALSTILLINGSGIVER (GASSPEDAL)

Pedalstillingsgiveren sitter plassert enten ved pedalene eller i motorrommet. Pedalstillingsgiveren har til oppgave å gi styresentralen beskjed om førerens ønske om gasspådrag.

Pedalstillingsgiveren er enten av hallgiver typen eller med slepekontakt. For å gi et nøyaktig tomgangssignal har den pedalstillingsgiveren med slepekontak en tomgangsbryter. Dette er en kontakt som ligger sammen så lenge gasspedalen ikke er i bruk. Denne skal også si i fra om at gasspedalen ikke er betjent, slik at motoren skal ha drivstoffkutt, dersom turtallet er høyt nok.

Normalt fra ca 1200 o/min og oppover. Er bryteren ødelagt, virker ikke drivstoffkutt. Biler med automatgirkasse har i tillegg kick-down kontakt som kobler når pedalen trykkes helt i bunnen.

Bildet viser pedalstillingsgiverens signal ved dobbel giver. Det ene sognalet går opp og det andre går ned.. Se etter støy og brudd på signalet.

 

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.

 

Diagnose/feilsøking:

En alvorlig feil på gasspedalgiveren vil gi et fast turtall på 1200 – 1400 omdr. pr min.

Føreren vil ikke kunne påvirke gasspedalen når dette skjer.

 

Ved måling på komponenten er følgende verdier vanlige:

-Tilførselsspenningen er 5V.

-Jord

-Ved gasspådrag 0,5-4,5V avhengig av gasspedalstilling.

-Ved doble potensiometere eller Hallgiver har vi i tillegg en utgang med halv spenning 0,25-2,5V.

-Det kan også være dobbel en utgang med 4,5 volt og 0,5 volt på den ene og 0,5 volt til 4,5 volt på den andre kretsen.

-Tomgangskontakten har normalt 5V når pedalen ligger i tomgangsstilling, og 0V ved litt gasspådrag (kan også være motsatt).

-Kick-down (fullgass) 5V ved full gass. 0 volt i alle andre stillinger (kan også være motsatt).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.