STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -Temperaturgiver drivstoff

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -Temperaturgiver drivstoff

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – Temperaturgiver drivstoff

Benyttes for korreksjon av innsprøytningsmengde ved alle drivstofftemperaturer,  avhengig av drivstoffets viskositet og densitet.

Drivstofftemperaturen er en korreksjonsfaktor som har normalt ikke har noen stor innvirkning på totalmengden.

Husk å kontrollere motstanden eller spenningsfallet konstant fra kald til varm motor. Et brudd kan ligge hvor som helst i spennings/motstandskurven.

Temperaturgiveren er ofte en forholdsvis rimelig sensor, derfor kan den med hell byttes på mistanke.

Et godt tips med hensyn til temperaturgivere er å benytte diagnoseverktøyet, og lese av temperaturen på de forskjellige temperaturgiverene når de skal vise samme temperatur, for eksempel når bilen har stått har stått inne på verkstedet over natten, og ikke har vært startet slik at alle sensorer har romtemperatur.

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.

Kontroll:

Kretsen kontrolleres ved å sjekke tilført spenning 4,5 volt og spenningsfall med giveren tilkoblet. Spenningsfallet vil ligge mellom 0,5 volt (varm), og 4,5 volt (kald).

Motstandsmåling: Typisk mellom 300 ohm (varm) og 10 kohm (kald).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.