STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – TEMPERATURGIVER LUFT

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – TEMPERATURGIVER LUFT

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – TEMPERATURGIVER LUFT

Lufttemperaturen benyttes i beregning av drivstoffmengde og avgasstilbakeføringsmengde. Giveren har samme funksjon som de andre temperaturgiverene i systemet.

Kontroll: Typisk mellom 300 ohm og 10 kohm.

Husk å kontrollere motstanden konstant fra kald til varm motor. Et brudd kan ligge hvor som helst i motstandskurven.

Temperaturgiveren er ofte en forholdsvis rimelig sensor, derfor kan den med hell byttes på mistanke.

Et godt tips med hensyn til temperaturgivere er å benytte diagnoseverktøyet, og ta ut de forskjellige temperaturene nå de skal vise samme temperatur, for eksempel når bilen har stått har stått inne på verkstedet over natten, og ikke har vært startet slik at motoren har romtemperatur.

Kretsen kontrolleres ved å sjekke tilført spenning 4,5 volt og spenningsfall med giveren tilkoblet. Spenningsfallet vil ligge mellom 0,5 volt (varm), og 4,5 volt (kald).

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.