STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – Temperaturgiver vann

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER – Temperaturgiver vann

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -Temperaturgiver vann

 

Drivstoffmengde, gløding og kjølevifter styres via bilens kjølevæsketemperatur. Andre funksjoner som skal hindre overbelastning av motoren kan også styres via kjølevæsketemperaturen. Effekten kan f.eks reduseres ved høy motortemperatur. Klimakompressoren kan også kobles ut.

Kontroll: Typisk mellom 10 kohm og 300 ohm., eller 4,5 og 0,5 volt.

Bildet viser  kontroll av temperaturgiver .

Husk å kontrollere motstanden konstant fra kald til varm motor. Et brudd kan ligge hvor som helst i motstandskurven.

Temperaturgiveren er ofte en forholdsvis rimelig sensor, derfor kan den med hell byttes på mistanke.

Et godt tips med hensyn til temperaturgivere er å benytte diagnoseverktøyet, og ta ut de forskjellige temperaturene nå de skal vise samme temperatur, for eksempel når bilen har stått inne på verkstedet over natten, og ikke har vært startet slik at motoren har romtemperatur.

Kretsen kontrolleres ved å sjekke tilført spenning 4,5 volt og spenningsfall med giveren tilkoblet. Spenningsfallet vil ligge mellom 0,5 volt (varm), og 4,5 volt (kald).

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.