STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TURTALL/POSISJONS-GIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TURTALL/POSISJONS-GIVER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER -TURTALL/POSISJONS-GIVER

Turtallsgiveren er plassert ved motorens svinghjul og gir styresentralen informasjon om motorens eksakte hastighet. Systemet kan også oppfatte at motorens vinkelhastighet øker ved hver arbeidstakt og synker ved kompresjonstakten . Se scopebilde.

Turtallsgiveren er en induktiv giver, og kontrolleres ved hjelp av motstandsmåling og signalmåling. Husk å  belaste ledningsnettet ved å trekke i ledningen under kontrollen. Alle innsprøytningssystemer er avhengig av at denne sensoren fungerer som den skal. Ved bortfall av denne vil de fleste motorer stoppe. Det er derfor viktig å sjekke ut denne tidlig i feilsøkningsfasen

Turtall/posisjons-giveren gir ofte to typer signal til styresentralen. Den forteller om motorens turtall og hvor langt de er igjen til øvre dødpunkt.

Mål med scope eller voltmeter på en av ledningene. Minimum 1 volt vekselspenning.

Motstand 0,8 – 1,8 K?.

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.

 

 

 

Bildet viser turtall posisjonsgiversignal ved startforsøk. Dobbelttannen kommer vanligvis mellom 90 og 100 grader før øvre  dødpunkt. Legg merke til styrken og avstanden på amplituden.

Det er lett og se at motoren går ujevnt rundt. Sterke signaler, høy amplitud, som også kommer tett, er høy hastighet, og lav amplitud med større avstand kommer av lavere hastighet på svinghjulet.

 

Fasesensor/sylinderidentifikasjonsgiver/kamakselposisjonsgiver.

Øvre dødpunktgiveren trenger for eksempel Common Rail,  Pumpedyse og enhetsinjektorsystemer for å vite hvilken sylinder som står for innsprøytning.

Dette er spesielt viktig ved start av motoren. Når motoren har startet regner den seg selv frem til riktig sylinder ut i fra tenningsrekkefølgen. Giveren er plassert på kamakselen, og er som regel en Hall-giver.

 

Bildet viser fasesensorsignal med forskjellige tannbredder for hver enkelt sylinder.

 

Kontroll: Hall-giveren har tre ledninger, og kontrolleres for spenningstilførsel, jord og signal. Tilførselsspenningen er 5 volt og signalet er en firkantpuls, som hall-giveren gir hver gang en tann passerer giveren.

 

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, oszilloscop.

 

Ved å sammenligne signalene fra turtallsgiver og Hall-giver, vil motorens innstilling kunne kontrolleres.

Har for eksempel tannreimen hoppet over en tann, eller dersom kam og veivakselposisjon ikke er riktig av andre årsaker, vil denne sammenligningen kunne avsløre dette. En forutsetning er at riktig posisjon er kjent.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.