STYRESENTRALENS INN-SIGNALER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER

STYRESENTRALENS INN-SIGNALER

Spenningstilførsel

Spenningsnivået er en viktig faktor for at systemet skal fungere som det skal. Spenningen skal f.eks ikke synke under et nivå på ca 9 volt. Skjer dette vil styresentralen ikke lenger fungere. Spenningen må heller ikke stige over for eksempel 19 volt for et 12 volt system.

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling og måling med scope.

Husk å belaste kretsene ved kontroll. Voltmeteret kan vise 12 volt uten at kretsen tåler belastning. Bruk for eksempel en lyspære (55W).

 

JORD

Alle jordingspunkter må kontrolleres. Disse bør belastes som ved kontroll av spenningssignalene. Jordfeil vil gi mange og ulogiske feil i systemet.

 

Signal for innsprøytningstidspunkt

Dette signalet benyttes for å kunne beregne det nøyaktige innsprøytningstidspunktet. Det kan være forskjellig hvordan dette signalet oppstår. For EDC fordelerpumper, og noen VP44 pumper benyttes en såkalt NBF sensor eller nålebevegelsesføler.

Andre systemer kan få innsprøytningstidspunktsignal fra høytrykkssensoren (noen rimelige fordelerpumpesystemer med elektronisk regulering av innsprøytningstidspunktet, men vanlig mekanisk gasspådrag).

For pumpedyse er det  magnetventilens åpningstidspunkt som er signalet styresentralen benytter som innsprøytningstidspunkt.

Hvilket system som benytter hva, kommer frem i systembeskrivelsen.

Signalet trenger systemet for å beregne nøyaktig innsprøytningstidspunkt. Jo nærmere føleren sitter innsprøytningsdysa, jo mer nøyaktig er signalet.

For de systemene som har føleren plassert lang fra innsprøytningsdysa er innsprøytningsforsinkelsen lagt inn i styresentralen.

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling og scope.

 

Temperaturgiver drivstoff

Benyttes for korreksjon av innsprøytningsmengde ved alle drivstofftemperaturer,  avhengig av drivstoffets viskositet og densitet.

Drivstofftemperaturen er en korreksjonsfaktor som har normalt ikke har noen stor innvirkning på totalmengden.

Husk å kontrollere motstanden eller spenningsfallet konstant fra kald til varm motor. Et brudd kan ligge hvor som helst i spennings/motstandskurven.

Temperaturgiveren er ofte en forholdsvis rimelig sensor, derfor kan den med hell byttes på mistanke.

Et godt tips med hensyn til temperaturgivere er å benytte diagnoseverktøyet, og lese av temperaturen på de forskjellige temperaturgiverene når de skal vise samme temperatur, for eksempel når bilen har stått har stått inne på verkstedet over natten, og ikke har vært startet slik at alle sensorer har romtemperatur.

Testmuligheter: Diagnose, motstandsmåling, spenningsmåling, og scope.

Kontroll:

Kretsen kontrolleres ved å sjekke tilført spenning 4,5 volt og spenningsfall med giveren tilkoblet. Spenningsfallet vil ligge mellom 0,5 volt (varm), og 4,5 volt (kald).

Motstandsmåling: Typisk mellom 300 ohm (varm) og 10 kohm (kald).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.