STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER –

ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING

Se kapittel: Signaltyper for repetisjon av de forskjellige signalene.

 

ELEKTRO PNEUMATISK STYREVENTIL FOR EKSOS TILBAKEFØRING

Denne ventilen styres via styresentralen og åpner og stenger for vakum.

Vakumet virker på EGR-ventilens membran, som vil bevege seg, og åpner eller stenger for avgasstilbakeføringen.

Styreventilen er en magnetventil som styres via et PWM signal. Signalet varierer fra ca 3-5% (stengt ventil) til ca 60% (åpen ventil). Får du feil på en slik ventil er det smart å forsøke å bytte med for eksempel styreventilen for turbotrykk, for å se om problemet løses. Disse er som regel helt like.

Motstand er ca 15-18 ohm.

Bildet viser signalet når styreventilen hviler. Dette signalet er likt for både EGR og turboregulering.

Bildet viser styreventilen for EGR ved maksimal åpning.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.