STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – Elektro pneumatisk styreventil for turbotrykksventil (Wastegate)

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – Elektro pneumatisk styreventil for turbotrykksventil (Wastegate)

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – Elektro pneumatisk styreventil for turbotrykksventil (Wastegate)

Denne ventilen styres via styresentralen og åpner og stenger for vacuum.

Vakumet virker på Wastegateventilens membran, som åpner eller stenger for eksos gjennom turboen.

Styreventilen er en magnetventil som styres via et PWM signal. Signalet varierer fra ca 3-5% (stengt ventil) til ca 75-90% (åpen ventil).

Motstand er ca 15-18 ohm.

Bildet viser styreventilen for turbotrykket ved gasstøt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.