Styresentralens UT-signaler – KLIMASTYRING

Styresentralens UT-signaler – KLIMASTYRING

Styresentralens UT-signaler – KLIMASTYRING

Fordi klimaanlegget kan trekke så mye som 30% av motorens effekt, er styresentralen  programmert til å heve tomgangsturtallet når bryteren for klimaanlegget betjenes.

Dersom motoren overopphetes kan også styresentralen koble ut klimaanlegget. Ønsker sjåføren å ta ut full effekt vil også de fleste systemer koble ut klimakompressoren, slik at all effekt går ut på hjulene.

 

Glødesystem

Direkteinnsprøytede motorer vil normalt sett starte uten gløding, så lenge temperaturen er over ca minus 10 grader. Moderne dieselmotorer har glødesystem fordi startmengdene skal kunne begrenses til et minimum, og fordi motoren vil ha et lavere utslipp av skadelige gasser.

Glødesystemet kan ha følgende funksjoner:

– Forgløding.

Starter som oftest når tenningen settes på. Forglødingen kan også starte når dørene låses opp     eller når sjåføren setter seg inn (sensor i setet). Fungerer normalt ved ca 10 grader celsius og kaldere.

– Startberedskap.

Dersom føreren ikke starter bilen med en gang selv om forglødingen har startet, går systemet over til startberedskap. Glødingen vil da holdes ved like i en viss tid.

– Gløding under start

Noen biler har gløding under start, andre ikke.

–  Ettergløding

Når bilen har startet vil glødingen fortsette en viss tid for å senke skadelige utslipp. Denne funksjonen er temperaturavhengig. Etterglødingen kan vare inntil 5 minutter.

– Vedlikeholdsglødin

Skulle temperaturen på motoren synke under drift vil glødingen kunne starte igjen.

Bildet viser totalstømmen i en glødekrets. Legg merke til at signalet er snudd på hodet. Startstrømmen er 100 amp, og reduseres til ca 55 amp etter ca 19 sek.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.