STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – VTG turbo

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – VTG turbo

STYRESENTRALENS UT-SIGNALER – VTG turbo

De fleste motorfabrikanter benytter i dag VTG turboen. Trykket ut av denne turboen reguleres ved hjelp av innvendige skovler som styrer eksosstrømmen avhengig av eksoshastighet og eksosmengde. En slik turbo vil være mer effektiv ved lave turtall, fordi eksosen blir konsentrert mot turboens ytre diameter. Eksosen vil også strupes slik at trykket stiger. Ved avregulering når trykket er maksimalt, vil skovlene åpne helt, slik at eksosen ikke virker mot turbinhjulet med full kraft.

En vanlig feil på disse turboene er at de henger seg opp og ikke lar seg reguler til helt åpen stilling, slik at trykket kan reguleres ned.. Dette vil gi dårligere effekt på lave turtall, og for høyt turbotrykk ved maks belastning. De fleste biler vil da få en feilkode på for høyt turbotrykk.

Bildet viser PWM signalet som styrer VTG turboen ved gasstøt.

Bildet viser takteventilen for VTG tuboen sitt PWM signal ved tomgang.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.