Klimasystemer

FAQ – Ofte Stilte Spørsmål om klimaanlegg/air-condition

 

 

Hvorfor må klimaanlegg – A/C vedlikeholdes?

 

 • Årlig forsvinner opptil 10 % av kjølevæsken.
 • Oljeforsyningen til kompressoren er ikke lenger sikret.
 • ·        Fuktighet i systemet kan føre til dyre reparasjoner.

I løpet av et år forsvinner opptil 10 % av kjølevæsken ut av systemet på naturlig måte gjennom slanger og forbindelseselementer. Dermed blir kjøleeffekten dårligere alt etter tre år. I tillegg fungerer kjølevæsken som sirkulerer i klimasystemet som bærevæske for oljen som også befinner seg i systemet. Denne oljen smører klima-kompressoren. Hvis det er for lite kjølevæske i systemet, er det fare for at kompressoren ikke får tilstrekkelig smøring. Det kan føre til at kompressoren ødelegges totalt. Den reparasjonen som er nødvendig da, kan koste opptil flere tusen kroner. Dette kan unngås hvis klimaanlegget kontrolleres hvert år. I tillegg opptar kjølevæsken fuktighet utenfra via slangene.

En del av den fuktigheten kan holdes fast av tørke-filteret i klima-systemet. Men etter to års drift er metningsgraden nådd. Hvis ikke tørke-filteret skiftes ut regelmessig, fører den høye andelen vann i systemet iil korrosjon. Ekstra stor slitasje og mekaniske skader på systemkomponenter er en sikker følge av dette. Det er også fare for ising i ekspansjonsventilen. Det kan føre til alt fra betydelige driftsforstyrrelser til at hele klimaanlegget blir ødelagt.

Høye reparasjonskostnader kan unngås ved at tørkefilteret skiftes ut regelmessig.

 

Hvorfor er det nødvendig i skifte kupéfilteret hvert år eller etter hver 15.000 km?

 

 

Siden luftgjennomstrømmingen i kupéfilteret går ned med økende driftstid, er det nødvendig å skifte det regelmessig. Det er også foreskrevet av bilprodusentene.

 • Et tett kupéfilter kan ødelegge viftemotoren.
 • Dugg på rutene er ofte forårsaket av et skittent filter.
 • Vond lukt kan også komme fra kupéfilteret.

Kupéfilteret består som regel av mikrofiberfleece som filtrerer støv, smuss og pollen fra luften. I et aktivkull-kupéfilter holdes også skadelige gasser tilbake (hydrokarbon-forbindelser, ozon). Når man tenker på at det strømmer opptil 300 kubikkmeter luft utenfra gjennom filteret hver time, kan man forestille seg at «metningsgraden» et nådd etter ca. et år eller 15.000 km, og at filteret må skiftes. Dersom det ikke gjøres, reduseres luftgjennomstrømmingen. Kupéviftemotoren blir da sterkere belastet og kan i ekstreme tilfeller gå i stykker av overoppheting.

En ytterligere følge av ett skittent filter, er at rutene dugger igjen på grunn av for høy luftfuktighet i kupeen. Smusspartiklene som er holdt igjen av filteret, reagerer i tidens løp med luftfuktigheten. Hvis filteret er for gammelt, kan dette også føre til utvikling av lukt.

 

Hvorfor må tørkefilteret skiftes?

 

Tørkefilteret trekker ut fuktighet og smusspartikler fra klimasystemet for å beskytte det mot skader og for sikre optimal kjøleeffekt.En del av fuktigheten kan holdes fast av klimasystemets tørkefilter som, avhengig av system, også kalles akkumulator. Men etter ca. 2 år er metningsgraden nådd. Hvis tørkeren ikke skiftes regelmessig, fører den høye andelen vann i systemet til korrosjon. Ekstra stor slitasje og mekaniske skader på systemkomponenter er en sikker følge. Det er også fare for ising i ekspansjonsventilen. Det kan føre til alt fra betydelige driftsforstyrrelser til at hele klimaanlegget ødelegges.

 

Hvorfor legges det så mye vekt på emnet «klima og bil», er ikke det bare for å tjene penger?

 

 

Nei, erfaringen har vist at regelmessig vedlikehold av klimaanlegget hindrer at det oppstår skader og dermed dyre reparasjoner.Helt til for noen få år siden var det en gjengs oppfatning at det ved et klimaanlegg dreier seg om et lukket system som ikke trenger vedlikehold. Men i tidens løp har man kunnet fastslå at det naturlige kjølevæskesvinnet fører til at kjøleeffekten reduseres kraftig og at det er fare for kompressorskader. Det samme gjelder ved for mye fuktighet i klima-systemet (se også: Hvorfor må klimaanlegg vedlikeholdes?).

Enn videre har investeringskostnadene for service maskiner og -verktøy de siste årene falt mye, slik at det etter hvert lønner seg for nesten ethvert verksted å tilby reparasjoner og service på klimaanlegg. Miljøaspektet skal heller ikke undervurderes. Etter hvert er alle klar over at klimakjølevæske som slipper ut gjennom et defekt (utett) eller dårlig vedlikeholdt klimaanlegg (høyt drivstoff-forbruk), belaster miljøet. Dette har fått både mediene og bil-/maskin- og deleindustrien og verkstedene til å drive omfattende folkeopplysning.

Hva skjer ved service av klimaanlegg?

 

 • Kjølevæsken suges opp.
 • Tørkeren skiftes (hvert 2. år).
 • Fuktighet fjernes fra systemet med en vakuumpumpe.
 • Alle deler inspiseres, forbindelses- og fremdriftselementer samt ledningene og betjeningselementene kontrolleres.
 • Klimaanlegget fylles på nytt med den mengden kjølevæske som produsenten har angitt.
 • Kupéfilteret kontrolleres/skiftes (hvert år eller etter 15000 km).
 • Det gjennomføres en funksjons- og tetthetskontroll av hele systemet.
 • Resultatet av hvert enkelt kontrollpunkt blir dokumentert.
Hvor kommer den vonde lukten i bilen fra?

 

Årsaker som kommer i betraktning, er et gammelt kupéfilter og/eller en forurenset fordamper.Smusspartiklene som holdes tilbake av kupéfilteret, reagerer i tidens løp med luftfuktigheten. Hvis filteret er for gammelt, kan dette også føre til at det utvikles lukt. På grunn av bakterier, sopp og andre mikro-organismer som har slått seg ned i fordamperen, kan det oppstå vond lukt og fremkalle allergiske reaksjoner. Regelmessig utskiftning av filteret og regelmessig desinfisering av fordamperen fjerner dette problemet og sørger for at det ikke oppstår.

(Ytterligere informasjoner finner du i anvisningene: «Hvorfor skal klimaanlegg desinfiseres regelmessig?» og «Hvorfor er det nødvendig å skifte kupéfilter?».)

 

Hvorfor dugger rutene mine og hvordan kan jeg forhindre det?

 

Dugg er ikke noe annet enn fuktighet fra luften som legger seg på rutene – hjelp her får man ved målrettet bruk av klimaanlegget.I den våte, kalde årstiden er luften generelt fuktig og med klærne, fuktige sko og jakker tar vi stadig med oss mer fuktighet inn i bilen. Dette forsterkes også av pusten vår. Pass på gulvmattene! Her “står” det ofte en liten innsjø som gjør at rutene dugger enda lettere. Klimaanlegget tørker luften i kupeen og dermed blir rutene raskt duggfrie igjen. Enda fortere går det hvis man fra starten velger kortvarig bruk av omluft.

For å få til det, er det nødvendig med et par små håndgrep:

 • Slå på klimaanlegget.
 • Rett luftstrømmen bare mot frontruten.
 • Trykk på sirkulasjonsluftknappen
 • Still vifte og varme på høyeste trinn.

(Slå av omluften igjen etter kort tid og still viftemotoren på det midterste trinnet.) Merk: På noen modeller fra forkjellige produsenter kopler klima-automatikken ut systemet automatisk når utetemperaturen faller under ca. + 4 °C.

 

Hvor høye er kostnadene som oppstår hvis klimaanlegget skulle svikte?

 

Ved totalsvikt i klimaanlegget (f.eks. kompressorskade) er reparasjonskostnader på tusenvis av kroner ingen sjeldenhet.Størrelsen på reparasjonskostnadene avhenger selvfølgelig av typen defekt, biltype og klimaanleggets utførelse. For å skifte ut en mekanisk skadet kompressor, må man f.eks. også skifte ut tørkefilteret og ekspansjonsventilen (strupeventil). For at alle forurensninger (metallavsliting) skal kunne fjernes fra systemet, må det «spyles» komplett. Ellers kan det ikke garanteres at det ikke oppstår en ny svikt etter reparasjonen. Utskiftning av fordamper er, avhengig av biltype, et svært omfattende arbeid (demontering av instrumentpanelet) og kan raskt komme opp i et beløp på tusenvis av kroner.

 

Hvordan kan kjølevæske slippe ut av klima-anlegget som jo er et lukket system?

 

Gjennom slanger og forbindelser mellom systemkomponentene. Gjennom slangene som finnes i klimasystemet, og de enkelte systemkomponentene som er forsynt med pakninger, kan en mindre del av kjølevæsken slippe ut ved «naturlig fordunsting». Dette kan i løpet av året utgjøre opptil 10 % av den samlede mengden. Et 100 % tett system er ikke mulig i biler på grunn av belastningene (fleksible ledninger, materialvalg). 
Er det helsefarlig med kjølevæske som slipper ut i bilens kupé?

 

Helsemessige skader er så godt som utelukket.
Helsemessige skader på grunn av kjølevæske som slipper ut i bilens kupé, er svært usannsynlig. Dersom det skulle komme kjølevæske inn i kupeen gjennom en utetthet (f.eks. fordamperen), så skjer dette som regel langsomt. På grunn av den stadige friskluftutskiftningen må kjølevæskekonsentrasjonen (volum-%) i bilens kupé ved en lekkasje kunne betegnes som svært liten. Bare i ekstremt sjeldne situasjoner som at det i lengre tid er kjørt med omluft og kjølevæsken kom helt plutselig ut, kan helsemessig påvirkning på grunn av oksygenmangel ikke utelukkes helt.
 
Hvordan kan jeg bruke klimaanlegget mitt mest mulig effektivt?

 

Om sommeren:

 • Parker i skyggen.
 • La dørene stå åpne en liten stund før du kjører.
 • Når du begynner å kjøre – la klimaanlegg og vifte gå på maksimum.
 • Kjør de første minuttene med åpent vindu/åpen takluke.
 • Innetemperaturen bør ikke gå under 22 °C.

På solfylte dager bør bilen så vidt mulig parkeres i skyggen. Innetemperaturen kan ellers stige til opptil 60 °C. For å få ut varmen som har samlet seg i bilen, bør dørene på bilen stå åpne en liten stund før man setter seg inn. For å sikre en så rask nedkjøling som mulig, anbefales det å kjøre klimaanlegget på full kjøleeffekt og kupéviften på maks. Luftstrømmen er ikke nødt til å være rettet rett mot passasjerene. En kort periode med omluft gjør at avkjølingen går raskere. Å åpne vinduet eller takluken i de første minuttene etter at man har begynt å kjøre, gjør at luften skiftes ut fortere og dermed avkjøles kupeen raskere. Her må man unngå «trekk». Av helsemessige grunner bør innetemperaturen ikke gå under 22 °C.

Om vinteren:

 • Slå på klimaanlegget.
 • Rett luftstrømmen bare mot frontruten.
 • Betjen omluftknappen (i noen biler er denne funksjonen ikke mulig sammen med punkt 2, fortsett med punkt 4).
 • Still vifte og varme på høyeste trinn.

For å oppnå varm, avfuktet luft og fjerne duggen på rutene så fort som mulig, bør klimaanlegget slås på før kjøreturen begynner og luftstrømmen rettes mot frontruten. For å ikke la det komme enda mer fuktig luft inn i kupeen, bør man midlertidig velge kortvarig bruk av omluft. Det anbefales å stille kupéviften på høyeste trinn og varmen på maksimum. Bruken av omluft må koples ut igjen etter kort tid. I de fleste tilfellene holder det også å stille kupéviften på det mellomste trinnet etter at rutene har blitt duggfrie. Da kan klimaanlegget slås av.

Merk: På noen modeller fra forkjellige produsenter kopler klimaautomatikken ut systemet automatisk når utetemperaturen faller under ca. + 4 °C. Det er ikke mulig i alle biler å bruke omluft mens klimaanlegget er slått på og luftstrømmen er rettet mot frontruten.

 

Hvordan merker jeg at noe er galt med klimaanlegget mitt?

 

 • Mangelfull kjøleeffekt
 • Økt drivstoff-forbruk
 • Støyutvikling
 • Dugg på rutene
 • Vond lukt

De ovennevnte punktene kan tas som tegn på et klimaanlegget som ikke er ordentlig vedlikeholdt eller ikke fungerer riktig. Manglende kjølevæske kan være en årsak til mangelfull kjøleeffekt (se også «Hvorfor må klimaanlegg vedlikeholdes?»). Økt drivstoff-forbruk kan oppstå ved for hyppig og for langvarig innkopling av klimakompressoren (se også «Hvor mye mer drivstoff bruker bilen på grunn av klimaanlegget?»). Støy som bare høres når klimaanlegget er slått på, kommer som regel fra kompressoren eller ekspansjonsventilen.

Permanent dugg på rutene er ofte et tegn på et skittent kupéfilter (se også «Hvorfor dugger rutene mine?»). Vond lukt kan komme av bakterier eller sopp som har slått seg ned i fordamperen. Også et for gammelt kupéfilter kan være en årsak (se også «Hvorfor skal klimaanlegget desinfiseres regelmessig?» og «Hvorfor er det nødvendig å skifte kupéfilteret…?») For å unngå følgeskader, bør klimaanlegget straks kontrolleres på et spesialverksted.

 

Hvorfor skal klimaanlegg desinfiseres regelmessig?

 

På grunn av bakterier, sopp og andre mikroorganismer som slår seg ned i fordamperen, kan det oppstå mugglukt og de kan føre til allergiske reaksjoner.Fordamperen er montert under instrumentpanelet og integrert i luftesystemet. Dette vanskelig tilgjengelige stedet med sine mørke og fuktige omgivelser gir ideelle forutsetninger for at det skal oppstå bakterier, sopp og mikroorganismer. Grunnlaget for det er smusspartikler fra luften i omgivelsene som setter seg fast i lamellene til fordamperen. Disse uønskede mikrobene kommer via luftesystemet inn i hele bilens kupé. Hos mange mennesker forårsaker de allergiske reaksjoner (nysing, hoste, rennende øyne). På grunn av mikroorganismene oppstår det i tillegg en muggen, vond lukt.

Ved å desinfisere fordamperen regelmessig, drepes de eksisterende mikroorganismene. Når denne desinfiseringen gjøres på en faglig riktig og forsvarlig måte, er det ingen helsemessig fare forbundet med det.